Kompetencje Zawodowe

Grzegorz Olkowski

 • Doktorant na Akademii Wychowania Fizycznego
 • Magister Fizjoterapii
 • Instruktor Odnowy Biologicznej
 • Fizjoterapeuta Certyfikowany MDT (Międzynarodowy Certyfikat Uwierzytelniający w Zakresie Badania i Rehabilitacji Kręgosłupa)
 • Członek Polskiego Towarzystwa Fizjoterapii
Wykształcenie:
 • Otwarty przewód doktorski na Akademii Wychowania Fizycznego (Praca doktorska z zakresu diagnozowania i rehabilitacji medycznej zespołów bólowych kręgosłupa),
 • The McKenzie Institute International, Centre for Postgraduate Study in Mechanical Diagnosis and Therapy (Międzynarodowy Instytut McKenziego, Centrum Podyplomowego Kształcenia w Zakresie Mechanicznego Diagnozowania i Terapii Kręgosłupa), tytuł: Terapeuta Certyfikowany,
 • Akademia Wychowania Fizycznego, Studia Podyplomowe Odnowy Biologicznej, tytuł: Instruktor Odnowy Biologicznej,
 • Akademia Wychowania Fizycznego, studia wyższe uzupełniające magisterskie na kierunku fizjoterapia, tytuł: Magister fizjoterapii,
 • Akademia Wychowania Fizycznego, studia wyższe zawodowe na kierunku fizjoterapia, tytuł: Licencjat fizjoterapii,
 • Medyczne Studium Zawodowe Fizjoterapii, tytuł zawodowy: Technik fizjoterapii.
Edukacja specjalistyczna:
 • Orthopädischer Manuelle Therapie, Deutsche Gesellschaft für Orthopädische Manuelle Therapie e.V. (Ortopedyczna Terapia Manualna, Niemieckie Towarzystwo Ortopedycznej Terapii Manualnej).
Prelegent i uczestnik licznych konferencji naukowych z zakresu fizjoterapii. Uczestnik wielu specjalistycznych szkoleń.
Autor dwóch rozdziałów w podręczniku dla studentów "Podstawy terapii manualnej" pod redakcją Prof. T. Kasperczyka i Prof. D. Muchy, pt. Diagnostyka zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego metodą McKenziego (MDT) oraz pt. Leczenie zespołów strukturalnych kręgosłupa lędźwiowego metodą McKenziego (MDT), Kraków 2012.
Autor wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych, m. in.:
 • Olkowski G., Ślężyńska I.: Aktywnośc fizyczna ukierunkowana na profilaktykę bólów krzyża. Wyd. AWF Katowice, 2011
 • Olkowski G.: Masaż kobiety w ciąży. Praktyczna Fizjoterapia i Rehabilitacja, 2010
 • Olkowski G.: Sprawność fizyczna a wysklepienie stopy uczestników ćwiczeń fitness. Lider, 2010
 • Olkowski G.: Parkour – nowa forma aktywności ruchowej. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2010
 • Olkowski G., Ślężyńska I.: Zróżnicowanie wysklepienia stóp – w zależności od czynników środowiskowych i aktywności ruchowej. Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne, 2010
 • Olkowski G.: Fizjoterapeuta w służbie kosmetologii. Oblicza Kosmetologii, 2011
 • Olkowski G., Ślężyńska I.: Diagnostyka zespołów bólowych kręgosłupa lędźwiowego metodą McKenziego (MDT). Refleksoterapia, 2010
 • Olkowski G., Ślężyńska I.: Leczenie zespołów strukturalnych kręgosłupa lędźwiowego metodą McKenziego (MDT). Refleksoterapia, 2010