Rehabilitacja kręgosłupa

Cennik:

Konsultacja fizjoterapeutyczna: 130 zł Ćwiczenia rehabilitacyjne: 80 zł (30 min.), 130 zł (60 min.) Masaż medyczny kręgosłupa: 80 zł (30 min.)

Konsultacja fizjoterapeutyczna

Konsultacja diagnostyczna jest skierowana do każdego Pacjenta gabinetu ProFizjo cierpiącego na dolegliwości bólowe kręgosłupa, będącego po zabiegu operacyjnym, powracającego do zdrowia po urazach i kontuzjach sportowych, z rwą kulszową, z rwą ramienną, z bólami krzyża, z bólem promieniującym do kończyn górnych i dolnych, z podejrzeniem odkręgosłupowych bólów głowy, a także innymi objawami ze strony układu nerwowego i narządu ruchu. W ramach diagnostyki kręgosłupa przeprowadzone zostanie:
 • wnikliwy wywiad medyczny,
 • analiza posiadanej dokumentacji medycznej oraz diagnostyki obrazowej (RTG, USG, MRI, TK),
 • badanie funkcjonalne kręgosłupa,
 • badanie ortopedyczne i neurologiczne (testy i próby) na potrzeby fizjoterapii,
 • postawienie wstępnej diagnozy dysfunkcji, omówienie danej patologii oraz przyczyn jej powstania,
 • przedstawienie możliwości i formy rehabilitacji,
 • indywidualne zalecenia dotyczące higieny kręgosłupa, profilaktyki bólu oraz zasad ergonomii,
 • omówienie indywidualnego przebiegu dalszej rehabilitacji, w celu usprawniania i zmniejszenia dolegliwości.
Badanie kręgosłupa składa się z dokładnego wywiadu chorobowego, który pozwoli ustalić etap choroby, rodzaj objawów, ich pochodzenie oraz zachowanie i zmienność w okresie czasu. Kolejnym elementem będzie określenie zachodzących zmian w odpowiedzi na tzw. ruchy testujące i/lub pozycje testowe. Wywiad i badanie dostarczą szeregu istotnych informacji o okolicznościach urazu, przeciążeniach tkanek oraz istotnych zagrożeniach dla procesu zdrowienia kręgosłupa. Na tej podstawie, dostosowany zostanie określony sposób postępowania rehabilitacyjnego, albowiem każdy z zespołów bólowych kręgosłupa wymaga innego sposobu leczenia. Dlatego, dopiero po konsultacji fizjoterapeutycznej można przystąpić do rehabilitacji i udzielić Państwu kompetentnej pomocy i szeregu istotnych porad. Edukacja W gabinecie ProFizjo, każdy Pacjent otrzymuje niezbędną wiedzę o swojej chorobie. Większość ludzi z bólami kręgosłupa może cieszyć się niezależnością, umiejąc przewidywać zagrożenia oraz szybko i umiejętnie reagować na niepokojące objawy. Edukacja zdrowotna pomaga choremu prowadzić normalne życie codzienne, jednocześnie uwzględniając rygory leczenia. Wiedza i świadomość niebezpieczeństw (przeciążeń) czyhających na kręgosłup stanowi fundament powodzenia terapii. Dalszy przebieg rehabilitacji Na podstawie wyników i zaleceń ustalonych podczas konsultacji, podejmowane jest celowane leczenie likwidujące lub redukujące dolegliwość. W pierwszej kolejności, koncentrujemy się na ograniczeniu bólu i wynikającego zeń dyskomfortu (likwidacja stanu zapalnego, obrzęku, etc.). Następnie, gdy stan zdrowia Pacjenta na to pozwala, wdrażane są indywidualne procedury postępowania terapeutycznego. Stosowane są najnowocześniejsze metody terapii manualnej, kinezyterapii, rehabilitacyjnych ćwiczeń funkcjonalnych, ćwiczeń stabilizacyjnych, ćwiczeń izometrycznych, neuromobilizacje. Zespoły bólowe kręgosłupa o podłożu mechanicznym (ból powodowany jest czynnikiem mechanicznym, odwracalnym lub nieodwracalnym), stanowią gros przypadków w praktyce fizjoterapeutycznej. Uszkodzony dysk jest źródłem bólu u większości chorych. Pacjent z takim rozpoznaniem wymaga zastosowania precyzyjnego leczniczego ruchu o parametrach, które sugeruje wynik wcześniejszego badania. Choremu zlecone zostaną procedury lecznicze, wykonywane samodzielnie i/lub z fizjoterapeutą, mające na celu systematyczną korektę patologicznych zmian w dysku. W przypadkach upośledzenia ruchomości kręgosłupa, gdy dysk nie stanowi przyczyny bólu, wymagane jest odmienne leczenie i polega na stopniowym usuwaniu istniejących, patologicznych ograniczeń. Dyskomfort i ból mogą występować również w zdrowym (pozornie) kręgosłupie (prawidłowe RTG, MRI). Takie objawy, początkowo błahe i ignorowane, wymagają diagnozy i wdrożenia odpowiedniego leczenia. Warto podkreślić, że właściwa reakcja we wczesnym okresie choroby może dość szybko przynieść poprawę i zapobiec w przyszłości przewlekłym stanom bólowym. Utrata „złotych godzin” rehabilitacji, znacząco komplikuje jej proces, stawiając pod znakiem zapytania pozytywny rezultat. Dlatego, nie warto zwlekać z wizytą u fizjoterapeuty. Utrwalenie efektów leczenia Jest to kluczowy etap rehabilitacji, albowiem większość zespołów bólowych kręgosłupa, dyskopatia, bóle krzyża, rwa, wypukliny i przepukliny kręgosłupa, mają charakter przewlekły i nawrotowy. To oznacza, że po pierwszym okresie rehabilitacji, redukcji bólu i względnej poprawie komfortu życia Pacjenta, należy ten efekt utrwalić. Ustąpienie objawów bólowych często nie jest zakończeniem procesu rehabilitacji danej dysfunkcji. Nieakceptowalne jest leczenie skoncentrowane wyłącznie na walce z bólem, za pomocą środków analgetycznych. Takie postępowanie stwarza złudne uczucie poprawy, odwraca uwagę od istoty choroby, która nadal się rozwija. Takie podejście nie redukuje także ryzyka i liczby nawrotów w przyszłości.

Ćwiczenia rehabilitacyjne

Aby efekt rehabilitacji był zauważalny, a komfort życia Pacjenta ulegał systematycznej poprawie, nie wystarczy po prostu ćwiczyć. Wiele popularnych ćwiczeń lub systemów ćwiczeń (np. joga, pilates, aerobik) może okazać się szkodliwymi, pogłębiając istniejącą w kręgosłupie patologię. Kręgosłup, jako narząd (zwłaszcza zmieniony procesem chorobowym) jest bardzo wrażliwy na niewłaściwe postępowanie ruchowe. Dlatego, program ćwiczeń należy dobrać indywidualnie, dostosować jego czas, tempo, ilość powtórzeń, a nade wszystko uwzględnić aktualny okres choroby. Popularna porada „proszę się ruszać” jest kontrowersyjna, albowiem w tym przypadku trzeba dostarczyć Pacjentowi bardzo konkretnej informacji. W gabinecie rehabilitacji kręgosłupa ProFizjo na Ursynowie prowadzony jest indywidualny program ćwiczeń wzmacniających i stabilizujących kręgosłup. Rehabilitacja ukierunkowana jest na leczenie zaburzeń układu mięśniowo-szkieletowego u Pacjentów neurologicznych i ortopedycznych oraz profilaktykę (ograniczenie liczby nawrotów epizodów bólowych). Wcześniejsza ocena stanu zdrowia Pacjenta pozwala precyzyjnie określić chore, słabe i niewydolne obszary narządu ruchu. Spersonalizowane leczenie ruchem stopniowo niweluje kolejne deficyty w układzie nerwowo-mięśniowym, wpływając korzystnie na poprawę kontroli nerwowo-mięśniowej, zwiększenie stabilizacji i wzmocnienie mięśni (oraz innych tkanek). Trening medyczny sukcesywnie redukuje strach przed ruchem i wydatnie poprawia czynność układu mięśniowo-szkieletowego. Nowoczesna fizjoterapia wypracowała specjalne metody i programy treningowe kształtujące dokładnie te parametry i te struktury, które aktualnie są kluczowe i pożądane dla wzrostu kondycji kręgosłupa konkretnego pacjenta. Plan treningu medycznego kręgosłupa jest modyfikowany na bieżąco i dostosowywany przez fizjoterapeutę do potrzeb i wymagań pacjenta. Fizjoterapeutyczny trening kręgosłupa to bardzo nowatorski i zaawansowany sposób pracy z układem nerwowo-mięśniowym pozwalający sukcesywnie wrócić po urazie/epizodzie bólowym/operacji do możliwie pełnej sprawności, do uprawianego zawodu, do swojego hobby. Co leczymy: Nowoczesne metody terapii stosowane w procesie usprawniania, pozwalają skutecznie leczyć Pacjentów cierpiących m.in. na:
 • ostre, podostre i przewlekłe zespoły bólowe kręgosłupa (bóle krzyża, rwa kulszowa, rwa ramienna, napięciowe bóle głowy, bóle głowy pochodzenia kręgosłupowego),
 • ból kręgosłupa, ból krzyża, ból pleców, rwę kulszową, ból okolicy stawów krzyżowo-biodrowych w okresie ciąży,
 • zaburzenia stabilizacji stawów kręgosłupa, hipomobilność, hipermobilność, niestabilność (podlegające leczeniu zachowawczemu),
 • zaburzenia funkcjonalne narządu ruchu, w szczególności kręgosłupa (podostre i przewlekłe), ograniczenie ruchomości, zrosty, przykurcze, deformacje postawy ciała,
 • upośledzenie sensomotoryki po kontuzjach, wypadkach, urazach, (powrót do możliwie pełnej sprawności ruchowej),
 • po operacjach neurochirurgicznych kręgosłupa.
Medyczny trening kręgosłupa przed, w trakcie i po ciąży, kręgosłup w sporcie Zindywidualizowany program ćwiczeń medycznych proponujemy kobietom przygotowującym się do trudów ciąży (wzmocnienie narządu ruchu w szczególnie wrażliwych obszarach dla tego okresu) i kobiet będących w ciąży. Po porodzie, prowadzimy specjalistyczny trening restytucji narządu ruchu, celem sprawnego powrotu do dobrej formy. Pomagamy osobom aktywnym sportowo, w szczególności uprawiającym dyscypliny wybitnie przeciążające kręgosłup (np. bieganie, taniec) i wymagające jego dodatkowego wzmocnienia i stabilizacji. Dla Pacjentów zgłaszających jedynie dyskomfort lub obawy o stan swojego kręgosłupa z uwagi na wykonywaną pracę (np. praca biurowa), opracowaliśmy specjalny program ćwiczeń profilaktycznych. W przypadku takich osób, w epoce „człowieka siedzącego”, trening medyczny budujący kondycję kręgosłupa będzie inwestycją w przyszłość. Memento Każdy Pacjent powinien być świadomy, że zdrowia jego kręgosłupa nie da się oszukać. Decyduje o tym m.in.: biologia, fizjologia, anatomia, biomechanika. Aby móc uczciwie powiedzieć: rehabilituję mój kręgosłup, Pacjent musi solidnie nad nim pracować. Świadomie zadbać o swój kręgosłup. Od leżenia plackiem na rozmaitych zabiegach (np. fizykoterapii, masażach), czy komicznych, pseudonaukowych „metodach” i „terapiach” – nikomu nie wzrośnie poziom wytrenowania narządu ruchu, a zwłaszcza sprawność kręgosłupa. Chory kręgosłup, w którym rozpoczęły się często nieodwracalne zmiany, wymaga ciągłej dbałości, by utrzymać jego sprawność i ograniczyć jego dalszą, rabunkową eksploatację. Najczęściej, zużywanie tkanek kręgosłupa postępuje długotrwale i bezobjawowo. Dyskomfort, ból, objawy neurologiczne są zwykle wynikiem wieloletniego zaniedbania higieny kręgosłupa i końcowym ogniwem łańcucha przyczynowo-skutkowego. Podchodząc zdroworozsądkowo do omawianego zagadnienia, należy przeprowadzić chłodną kalkulację i odpowiedzieć sobie na pytanie, czy trwająca przez dekady destrukcja kręgosłupa może być usunięta błyskawicznie, z dnia na dzień, jednym lub kilkoma ruchami („ustawianie”, „nastawianie”, etc.)? Niestety, nie może. I medycyna akademicka (naukowa) nie pozostawia tu miejsca na dyskusje. Inaczej uważają tylko szarlatani (zwykli oszuści) i ogłupieni przez nich do reszty – naiwni pacjenci.

Masaż medyczny

Masaż medyczny może stanowić środek wspomagający proces rehabilitacji kręgosłupa w niektórych zespołach bólowych. Tak należy go traktować – jako leczenie dodatkowe. Medyczny masaż kręgosłupa może być stosowany z powodzeniem w określonych sytuacjach, pod warunkiem, że jego aplikacja ma miejsce w odpowiednim okresie, konkretnej choroby. W przeciwnym razie, stan zdrowia pacjenta może ulec pogorszeniu. Medyczny masaż kręgosłupa koncentruje się na spiętych, przykurczonych i tkliwych obszarach pleców, zwłaszcza okolic kręgosłupa. Dodatkowo, podczas zabiegu używane są techniki fizjoterapeutyczne, wzmacniające skuteczność działania masażu poprzez dodatkowe bodźce. Masaż relaksuje obkurczone tkanki, intensywnie je odżywia oraz działa analgetycznie (zwykle krótkotrwały efekt). Zabieg, może (nieznacznie) poprawiać zakresu ruchu kręgosłupa oraz dawać uczucie zrelaksowania (zwłaszcza w obrębie pleców). Masaż nie jest zabiegiem, którym można wyleczyć jakikolwiek zespół bólowy kręgosłupa. Jest to warte podkreślenia, albowiem duża liczba Pacjentów jest przekonana, że usprawnianie kręgosłupa (fizjoterapia), w tym działanie przeciwbólowe, polega na stosowaniu masażu. Jest to nieporozumienie, wynikające z prostego, tradycyjnego pojmowania leczenia kręgosłupa. Warto też zadać kłam opinii, jakoby skuteczny masaż kręgosłupa miał być bolesny, czy wręcz brutalny. To ukute (prawdopodobnie przez piewców medycyny ludowej, czyli zwyczajnych „łamignatów”) twierdzenie jest nieprawdą. O jakości i rezultacie masażu stanowi przede wszystkim właściwe rozpoznanie istniejącej nieprawidłowości oraz metodyka i technika jego wykonania (nie bezwiedna, tępa siła).